European Essays on Nature and Landscape

Basebo förlag ingår i kooperationen European Essays on nature and landscape. En rad böcker utforskar olika landskap och tar upp allmänna frågor om förhållandet människan – natur. Hittills har titlarna Unter Bäumen; Strand; Heide kommit ut och titlarna Tal Mäander: Hügelland; Unterm Himmel; Rand Meer kommer senare i år. Som första svenska titel ges Myrlandskap ut på våren 2024.

          

Böckernas essay-form tillåter olika sätt att närma sig ett landskap. I fokus är det personliga mötet av författaren med naturen, landskapet och livet. Allt som ger läsaren en bättre förståelse av ett ett landskap / naturfenomen och mänskligheten är tillåtet. Ju fler perspektiv desto bättre!

Böckerna ges ut i respektive land i dess språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska, av KJM-förlag i Hamburg som leder projektet. Alla böcker följer samma struktur i form och layout, men är mycket personliga i sitt sätt att utforska ett landskap eller naturfenomen. Illustrationer av Rüdiger Tillman och fotografier är del av böckerna. Bokens format är 145 x 210 mm och sidantalet ungefär 120–140 sidor (max 144 sidor, 130 000 tecken). Mer information finns tillgänglig här.

Jag söker författare för en eller flera böcker i den serien. Ta kontakt med info@baseboforlag.se!