Basebo förlag

Ord som leder dig bort. Tankar som följer dig hem.

Basebo förlag finns sen 2014 och ger ut både egna böcker och böcker i uppdrag av andra. Fokus ligger på Småland och naturen.

Välkommen till förlagets egen hemsida:
www.baseboforlag.se