Styrskatt

 

De svenska skatterna delas upp i fem huvudgrupper:
– Inkomstskatten (ca 1/3 av den totala skatteintäkten)
– Löneskatter (s k arbetsgivareavgifter)
– Moms på varor och tjänster (ca. 1/5 av den totala skatteintäkten)
– Punktskatter (t ex bensin- och tobaksskatt)
– Övriga skatter (t ex fastighets-, bolags-, reavinstskatt)

Skatten används så här (2009, av en hundralapp vi betalar i skatt går så mycket till olika poster)*:
43:00 till det sociala skyddsnätet (pensioner, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, …)
13:00 till hälso- och sjukvård (inkl. läkemedel och tandvård)
14:00 till utbildningen
13:00 till offentlig förvaltning, myndigheter och departement och till statsskuldräntor
8:00 till näringslivsfrågor
3:00 till försvaret
6:00 till övrigt

… och SEK 1:00 ska du kunna bestämma själv vad den används till: det är din styrskatt!

Läs vidare hur det går till och kolla in relevant bakgrundsinformation:
FAQ.
Lansering.
Länkar för mer information.
Statens utgiftsområde.

 

*källa: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2009A01_BR_OE06BR0901.pdf, sid 67


D u   s t y r   d i n   s k a t t   –   d i n   s k a t t    s t y r !        Tyck till: info@basebo.se!