Styrskatt: FAQ

 

Finns styrskatten nånstans i världen?
Nej, inte så långt jag vet. Men tipsa gärna om du vet nåt mer till info@basebo.se!

There is a similar system in Slovakia, Lithuania and Poland, where you can designate one percent of your previous year’s income tax to NGO’s. This started in 1997 and more states are under construction, see http://www.onepercent.hu (only cached, link is no longer valid). In 2003, 1.5 million out of the 4.5 million taxpayers in Hungary (nearly one third of income tax payers) decided to use the 1% option and allocated over 6 billion forints (over 23 million euros) to organisations such as associations and foundations, and also to cultural institutions this way. A further 140,000 people chose instead to designate over 800 million forints (over 3 million euros) to special purposes earmarked in the national budget (this comes very close to the styrskatt-concept).

Blir det inte kaos med statsfinanser, när varken finansminister eller riksdagen utan folket styr budgeten?
Tvärtom, eftersom riksdagens beslut baseras på 99% av skatteintäkter, har alla budgetområden sen en extra reserv i form av styrskattens extra procent. Styrskatten handlar (åtminstone i början) om bara 1% av budgeten, så riksdagen / regeringen förvaltar ändå i princip hela budgeten. Och det förstås är som alltid med demokratin: det gäller att våga!

Blir det inte alldeles orimliga administrationskostnader?
Nej, styrskatten är väldigt enkelt att administrera: det är ingen ny skatt, den tas vid samma tillfälle som alla andra skatter, det räcker med befintliga strukturer både på intäktssidan (skatteverket) och utgiftssidan (budgetområde).

Varför ingår inte näringslivsskatter i systemet?
Idén med styrskatten är att folket (medborgarna, alltså fysiska personer) har makt att styra pengar flöde och lämna ett budskap till olika budgetområdena (och därmed till de styrande). Det funkar inte om näringslivets skatter skulle ingå, där juridiska personer eller majoriteter bestämmer. Men det kan tänkas att i ett längre perspektiv folkets röst (=kryss på skatteskedeln framför budgetområde) även omfattar andra skatteintäkter av staten såsom företagsskatt, moms, m m.

Varför ska styrskatten omfatta just 1% av skattebeloppet?
1% är en tydlig signal och en lätt hanterbar storlek, det är bra att börja med. 1%-nivån känns igen från internationella biståndets 1%-målet, det kan vara av fördel. 1% är mer än som går till miljöskydd och är ca. hälften av årets anslag till bibliotek, museum och idrottsanläggningar, så det är en väsentlig summa.

Varför kan man placera i max tre utgiftsområde?
Signalen blir tydligare så. Åtminstone i början ska systemet vara enkelt, senare kan upplägget vara mer avancerat (att man t ex kan finfördela “sin” procent i valfri proportion på olika utgiftsområde). Tanken att “öronmärka” sina skatter funkar nog bara om utförandet är förhållandevis enkelt. En annan tanke är att man har möjligheten att bestämma ett valfritt fjärde område, där man bestämma en valfri summa som gåva (alltså en frivillig “extraskatt” eller gåva till välgörande ändamål).

Vad händer om man inte bestämmer sig för ett, två eller tre utgiftsområde?
Då hamnar hela skattebeloppet i “potten” och 1%-regel gäller inte. Samma sak om man kryssar ogiltigt.

Finns det en risk för en skuggdemokrati?
Nej, de demokratisk valda kommer nog att anpassa sina prioriteringar till “folkets röst på skattsedeln”. Sen, igen, det handlar bara om 1% av skattebeloppet på skattedeklarationen av fysiska personer, alltså ca. 0,3% av statens intäkter. Tvärtom tror jag att demokratin tar ett steg fråmåt när skatterna inte hamnar i ett “svart hål”, utan genom min personlig öronmärkning i ett område som jag har funderat över.

Varför höjer styrskatten skattemoralen?
Genom att man lär sig mycket om skatternas användning och storlek höjs kunskapsnivån. Högre kunskap ger troligtvis bättre skattemoral. Själva möjligheten att bestämma 1% av sin skatteinbetalning själv och alldeles individuellt höjer säkert acceptansen av skatteinbetalningen.

 


D u   s t y r   d i n   s k a t t   –   d i n   s k a t t    s t y r !        Tyck till: info@basebo.se!